Състояние и перспективи за развитие в областта на българската енергетика.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-12-04
Рейтинг:
3.0909 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 17 стр.
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (40KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ на международната маркетингова среда в областта на енергетиката, описание на най – важните външнотърговски сделки в отрасъла, обосновка за най – подходящите от тях, оценка на трудностите и проблемите, насоки за решаване на проблемите в отрасъла, данните са от края на 2003г.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

През 1992 г. министрите на страните от ЕС приемат Директива 96/92 на ЕС за либерализация на вътрешния европейски енергиен пазар. В съответствие с документа страните членки на ЕС трябва да променят законодателството си и поетапно да стартират процес на свободен достъп на потребителите до електроенергийния пазар. През ноември 2002 г. в Брюксел страните членки се споразумяват за пълна и едновременна либерализация на пазара на електроенергия и газ от 1 юли 2007 г. В директивата са изложени основните принципи за отваряне на пазара. Определен е редът, по който да протича този процес, както и редът на включване в пазара на трети страни на недискриминационна основа.

Основните причини, подтикнали държавите от ЕС за предприемане на реформата в енергийния пазар, са ниската ефективност и конкурентноспособност на собствената промишленост, а също и недостигът на инвестиции от страна на държавата за развитие на сектора. Подходът вече е доказал ефективността си. Резултатът от либерализацията е ръст на икономическата ефективност на електроенергетиката, намаляване на цените на електроенергията в резултат на ефективната конкуренция, повишаване на работата на генериращите мощности и намаляване на издръжката за производство, окрупняване на компаниите. Към настоящия момент в Европа повече от половината генериращи мощности се контролират от 7 компании.

Структурирането на пазара на електроенергия може да се окачестви като повратен момент в световната енергетика. Ако до стартирането му водещ елемент са били цените на електроенергията, от момента на първия етап на либерализацията водещ елемент става икономическата ефективност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек