Проблеми на държавното регулиране на земеделието.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-10-19
Рейтинг:
4.33333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
12 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (34KB)          Html format .Html (19KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

роли на държавата в аграрния сектор, състояние на аграрния сектор, обективни предпоставки и цели на държавно регулиране, основни закони за регулиране, средства за въздействие на държавата в сферата на земеделието, основни изводи.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Ролята на държавата в аграрния сектор се изразява в създаване на предпоставки за развитие на ефективно земеделско производство и конкурентен хранително-преработвателен сектор чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти.

От страна с висока степен на концентрация на земеделието, само за няколко години, България премина в категорията на страните с дуална структура. Тя се характеризира с голям брой малки стопанства и малко на брой едри агрофирми. Преструктурирането на аграрния сектор се извърши в две основни направления – едновременно с продуктовото преструктуриране на отрасъла се осъществиха и коренни промени в производствените структури.

Ролята на държавата в съвременните стопански отношения се различава от ролята на държава с централно планиране на икономиката. Ефектът от регулирането икономическите процеси е оптимален когато държавната намеса се изразява в определяне на направлението и посоката на развитието, съгласно формулираните стратегии и цели при предоставяне на достатъчно свобода на икономическите субекти. Или с други думи, основната роля на държавата в аграрния сектор се изразява в определяне на нормативните рамки и създаване на благоприятни условия за развитие и просперитет на отрасъла.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек