Митническа система - мита и митнически контрол - предпоставка за приемане на България в Европейския съюз.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-26
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 98 стр.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (50KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

ГКПП, митнически контрол, АТА, свободни зони, свободни складове, пощенски пратки, карнети, международни митнически конвенции, ЕС.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Международните митнически конвенции представляват междудържавни споразумения, които имат имуществено значение в сравнение с действащите национални законодателства, тъй като тяхното правно действие е от ранга на международен закон. Това налага хармонизирането режима по вноса и износа с цел интегрирането в европейските структури и структурите на Световната търговска организация.

Целта на настоящата разработка е да се характеризира МИТНИЧЕСКА СИСТЕМА , като се обхванат различните направления под формата на внос, износ и транзит, с които се извършва движението на външнотърговските стоки. Обект на по-задълбочено наблюдение са същността и условията за извършването на междудържавните стокови обмени, чието приложение се явява едно от основните изисквания за изпълнението на ангажиментите по присъединяването на България към Европейския съюз. Това се явява съществен фактор за приспособяването на българската митническа дейност към съществуващите европейски изисквания, още повече, че след приемането на Република България от Европейския съюз преминаването през нейните граници няма да бъде правопораждащ факт.

Направените изводи и анализи са изведени от международните митнически конвенции в оригинален вид, с което се цели изграждането на достоверни и правдоподобни оценки на съществуващия митнически ред. Именно събирането на практиката по принципните въпроси и разглеждането на теоретичните постановки е основата за разработването на настоящата работа.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек