Анализ на активите на предприятието във връзка с ефективността, обръщаемостта и рентабилността.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-07-03
Рейтинг:
2.8095 1 2 3 4 5
(21 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Цена:
 (27 лв) 25.65 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.35 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (42KB)          Html format .Html (31KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

активи на фирмата - класификация (реални, финансови, ликвидни активи), финансов баланс и синтез, фиксирани активи, оборотни активи, постоянни капитали, текущи капитали, чисти оборотни капитали, структурен анализ на актива, методи за оценка на фирмената доходност и рентабилност, коефициент на обръщаемост, коефициент на натовареност, оптимален размер на доставките, управление на вземанията.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Съвременните теории и практики за финансов мениджмънт акцентират върху увеличението пазарната стойност на фирмата. Възприема се, че богатството на акционерите не се определя от самоцелното нарастване на реализираната печалба, а от ръста в пазарната стойност на фирмата.

База за фундаментален анализ на всяка фирма са: счетоводния баланс; отчета за приходите и разходите; доклада на дипломирания експерт - счетоводител; счетоводната политика на дружеството; справките въз основа на счетоводните документи и регистри; отчета за движението на паричните потоци; макроикономическата ситуация в сферата на осъществяваната дейност; банковата информация; отрасловите стандарти; нормативната информация, регламентираща конкретната сфера на дейност.

Известно е, че цялата дейност на една фирма намира отражение в баланса й. Всичко това налага един задълбочен анализ на баланса и имуществената структура на фирмата, познаване на финансовите отчети и солидна база знания, позволяваща правилно тълкуване на предоставената в тях информация.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.53 сек