Проблеми на контрола върху сделките и плащанията с чуждестранна валута.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-09-25
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 94 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (85KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

външна търговия, сделки, чуждестранна валута, особености и контрол над сделките, международно търговско сътрудничество, внос и износ, специфични сделки, страна-партньор, покупко-продажба, конкурентоспособ ност, външноикономически операции, експортна дейност.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Задачите на настоящата разработка са пряко подчинени на основните цели, преследвани в настоящия анализ, а именно да се разкрият основните особености на външнотърговските сделки както на теория, така и като практически примери и особености в прилагането им при българския икономически модел на развитие. Цели се да се разкрият основните проблеми при сделките и плащанията с чуждестранна валута във и извън страната, както и прилагането на ехфективен държавен контрол по отношение на тези плащания. Основно ще се наблегне на специфичните външнотърговски сделки, на правните и икономически аспекти на търговията, както и на държавните и информационните контролни функции по отношение развитието на външната търговия в България. На базата на теоретичният и практически анализ ще се дадат и основните насоки и перспективи на изграждане и функциониране на ефективен търговски обмен, ефективен внос и износ за държавите от европейската общност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек