Сливания и поглъщания в бизнеса - международна и българска практика

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-02-21
Рейтинг:
4.375 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 144 стр.
Университет: Универиситет за национално и световно стопанство
Специалност: Международни икономически отношения
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (88KB)          Html format .Html (57KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на сливанията и поглъщанията – теории, мотиви и ефекти, механизъм на извършване, тактики и законодателство, основни тенденции и практики, мащабни сливания и поглъщания в Европа и България.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Настоящата дипломна работа има за цел:

- Проучване на различните вариации при сливанията и поглъщанията, теориите и мотивите, върху които те се изграждат, ефектите, които се преследват от мениджърите при предприемането на сливане или поглъщане, както и механизмът, по който се осъществяват сделките.

- Очертаване на европейското и българското регулиращо законодателство по сливанията и поглъщанията в бизнеса.

- Адаптирането и функционирането на сливанията и поглъщанията в реалната практика.

- Извеждане на оценки за новите браншови тенденции при сливанията и поглъщанията в световен мащаб, дирижирани от икономическата глобализация, както и предлагане на решения и изводи за България, която е в преговори за членство в ЕС.

В изпълнение на поставените задачи дипломната работа е структурирана в четири глави, като пьрвата е теоретична, в нея се полагат основите на сливанията и погльщанията като форма на бизнескомбинациите чрез подробно разглеждане на технологията и инструментариума на сливанията и поглъщанията . Поради изключителната необятност на темата във втора глава е направен опит за очертаване тенденциите при сливанията и поглъщанията в световен мащаб през последните години. В трета глава са разгледани редица мащабни бизнескомбинации във водещи сектори на икономиката под формата на сливания, погльщания и консолидации в международната практика, като акцента е поставен върху фармацевтичния бранш. В четвърта глава са изследвани тези процеси в същите сектори, но в българската практика, задвижвани от двата основни двигателя – приватизацията и чуждестранните инвестиции.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек