Методологични проблеми на хармонизирането на висшето образование в Европейския съюз и в България.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 68 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: МИО
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (64KB)          Html format .Html (44KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

образование, тенденции, национална стратегия за развитие, хармонизация, европейски директиви и изисквания, обществено мнение, личностни аспекти на проблема, социално обкръжение, критерии за качествено образование, гражданско участие в образователната система.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В настоящата разработка се опитахме да дадем ясни правила и отговори относно конкретните насоки на развитие на науката и образованието не само като цялостна стратегия и изискване за членството ни в Европейския съюз, но и в по-конкретни аспекти именно от това образование – на равнище Университет.

В съвременния етап на развитие за Европейските страни е решаващ човешкият фактор, компониран от неговия интелект, образование, култура, равнище на научноизследователските кадри и т.н. В основата на това е образователната система, измервана с резултатите на изградените специалисти във всички области на човешката дейност.

Самото хармонизиране на висшето образование в България с това на Европейския съюз по никакъв начин не обезличава и размива националната идентичност и при неговата интернационализиране, а напротив тази идентичност придобива в много по-голяма степен европейски, световен авторитет, признание, оценка и в крайна сметка – търсене на националните образователни продукти на по-широк пазар.

Преходът от предимно национално към предимно интернационално висше образование е процес на модернизация, целяща превръщането на българското университетско образовение в международно признато. Това предполага провеждането на целенасочена институционална политика и стратегия, която да води към интернационализация на всички елементи на висшето образование. Само така то може да стане мобилно, отворено, конвертируемо и признато от всички страни в Европейския съюз.

С първостепенно значение за българската политика е да се определят приоритетните звена на работа по отношение европейската ни интеграция и хармонизация. Нужно е да се осигури право на всеки конкурентно да предлага своята работна сила на свободния пазар на труда във всяка страна – членка на ЕС, нужно е свободно движение на хора в рамките на съюза, както и интегрирано европейски предлагане на координиращи схеми на социално-осигуряване, на граждански права, взаимно признаване на дипломи, като по този начин ще съумеем и ние като нация и общо за ЕС да се хармонизира, развие и утвърди новото и нужното в образованието, науката и технологиите и проспоритета на всяка една страна.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек