Организация на дейността на Евробанк АД при обслужване на външноикономическата дейност.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2005-09-18
Рейтинг:
3.2 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 94 стр.
Специалност: Международни икономически отношения.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (95KB)          Html format .Html (61KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

продукти и услуги, предлагани от Евробанк, кредитни и платежни средства в международните икономически отношения: запис на заповед, менителница, чек; установяване, организация и управление на банковите кореспондентски отношения; операции обслужващи външноикономическата дейност; практика и стратегия при финансиране на външната търговия.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В настоящата дипломна работа съм разгледала банковите услуги в международната търговия, предлагани като цяло на българския финансов пазар и от Евробанк АД в частност. Дипломната работа е разработена в 5 глави. Включила съм характеристика на Евробанк АД от гледна точка на нейния профил, предлагани продукти и услуги, мисия и стратегия, организационна и управленска структура. Разгледани са кредитните и платежни средства в международните икономически отношения- запис на заповед, менителница, банкноти и чекове, както и банковите кореспондентски отношения от гледна точка на тяхното установяване и управление. По- подробно съм се спряла на банковите операции и банковото обслужване на международната търговия, като за целта съм представила обща характеристика на банковото обслужване на външноикономическата дейност в България, както и механизма на осъществяване на международните плащания. Основните услуги, предлагани от Евробанк АД в областта на международната търговия- свободни преводи, документарни акредитиви и документарни инкаса, условни преводи, чекове и банкови гаранции, са представени от гледна точка на тяхното място и значение, а също така и като техника и организация на осъществяването им. Финансирането на международната търговия, както в областта на вноса, така и в областта на исноса, е разгледано в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.

Към настоящата дипломна работа съм приложила списък на банките кореспонденти на Евробанк АД, както и тази част от тарифата на банката, която засяга международната търговия, а именно лихвите, таксите и комисионните, заплащани от фирмите и гражданите на банката при осъществяваната от тях международна дейност. Приложени са и някои банкови формуляри, използвани в тази област.

При изготвянето на дипломната работа съм използвала закони и нормативни документи, научна литература на водещи автори в областта на международните икономически отношения и финансите, както и вътрешнобанкови инструкции на Евробанк АД за осъществяване на международната дейност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек