Операции по привличане на паричен ресурс в банките.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-04-17
Рейтинг:
3.4444 1 2 3 4 5
(9 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Стопанска академия
Специалност: Счетоводство и одит в банките
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (35KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

характерни особености и специфика на банковите услуги и посреднически операции, класификация и обхват, банкови влогове и депозити (срочни, безсрочни), банкови услуги във връзка с разплащания, съвременни техники за финансиране на икономическите сделки от страна на банките (лизинг, факторинг, форфетинг).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури. Съвременните търговски банки заменят отделното обслужване с постоянно обновяваща се система от посреднически дейности. В широк смисъл понятието посредничество може да се отъждестви с две основни групи банкови операции по мобилизиране на собствени и чужди парични средства и последващото им инвестиране в кредити и други активи и операции по безналичните разплащания между банкови клиенти.
Същността на банковата професия е в умелото и изгодно разпореждане и управление на “чуждите” пари, защото банките по начало оперират с чужди депозирани при тях капитали. С други думи съдържанието на тази професия се изразява във всекидневното разрешаване на дилемата “ликвидност – печалба”. Тази дилема разкрива във ясен, ярък вид икономическата мотивация, от която се ръководи всяка банка.

Коренното преустройство, на което подлежи икономиката на нашата страна по пътя към пазарното стопанство не може да не засегне банковата система. Това се налага главно по три причини.

Първо, банките ще бъдат институциите, които ще изградят, поддържат и контролират капиталовия, паричния и валутния пазар у нас. Без функционирането на тези финансови пазари, съществуването на пазарната икономика не е възможно.

Второ, банките в новата си роля ще имат за задача да привлекат колкото се може повече от наличните средства на националната икономика от сферата на бюджета в банковата сфера. Когато паричните ресурси в националното стопанство се разпределят не от бюджета, а от банките се получава еднопосочност в интересите на стопанската организация – кредитополучател, на кредитиращата банка и на цялата икономика. Това се постига с присъщите на банковия кредит лостове, които спонтанно задействат заинтересуваността на стопанския субект от ефективна работа. Без такава дислокация на финансовите средства излизането от кризата е невъзможно.

На трето място, в стремежа си за икономическо взаимодействие с Европа, нашата банкова система не може да не приеме такова устройство и функции, които са характерни за останалите страни с пазарна икономика. Без такова уеднаквяване с другите банки няма да бъде възможно адаптирането и интегрирането на нашата банкова система със европейските банкови структури и ще се явяват пречки “по пътя към Европа”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.51 сек