Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-15
Рейтинг:
4.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 89 стр.
Университет: Варненски Свободен университет
Специалност: Финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (83KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

продуктова политика, банково производство, банкова система, рентабилност, капиталова адекватност, банкови продукти, банкови активи и пасиви, всеобщо банково предлагане, финансово-стопански анализ, ликвидност на банките, централна банка, валутен борд, кредитна експанзия.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Анализът на банковата дейност има много измерения и предполага солидна теоретическа и практическа компетентност. В настоящата разработка са изложени най-съществените принципи и насоки за осъществяване анализ на дейността на съвременната банка. Главно внимание е отделено на финансовия анализ. Това обуславя и основните задачи на разработката, а именно:

- очертаване мястото на анализа в системата на банковия мениджмънт;
- представяне на насоките за анализ на банковия баланс;
- конкретизиране на по-съществените направления за оценяване качеството на активите и пасивите на финансовите институции;
- разкриване на насоките за анализ на банковата ликвидност;
- очертаване особеностите на системата за оценяване на собствения капитал и капиталовата адекватност;
- разглеждане на основните направленията за анализ на банковите приходи и разходи;
- разкриване на по-важните аспекти във връзка с анализа на доходността на банковата дейност;
- очертаване на главните насоки за оценяване на печалбата и рентабилността;

С оглед актуалността на темата са използвани икономически източници (литература, закони, правилници) по отношение теоритечните аспекти относно рентабилността, печалбата и банковото производство, както и практически анализи относно рентабилността по години на отделни търговски банки и възможностите им чрез оптимизиране на банковото продуктово производство да се оптимизират показателите за ефективност и рентабилност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек