Банков контрол.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-08-23
Рейтинг:
4.125 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 74 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (100KB)          Html format .Html (48KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

банкова система, кредитен риск, капиталова адекватност, МВФ, БНБ, ликвидност, Валутен борд, изисквания на ЦБ, управление на ликвидност - методи, форми на контрол, търговски банки, лихвен процент.

Частично (кратко) резюме на темата

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж. Това е и основната причина все по-често международни и национални надзорни институции да контролират и осигуряват по-добро и ефективно функциониране на банковата система.

Много често подценяването на важността и значимостта на контролните процедури води до нарушаване на финансовата дисциплина в банковата система, а това се отразява негативно върху нормалното функциониране на банковия сектор.

Основната цел на настоящата дипломна работа е да се характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да подържат адекватна платежоспособност.

За изпълнението на тази цел са систематизирани особеностите на банковият сектор, който представлява основните институции, които осъществяват оценката на риска и възвръщаемостта от финансовото посредничество. Те се явяват особено важни за България, разглеждана от позицията на страна преговаряща за присъединявана към Европейския съюз.

Осъществяването на банковия контрол предполага неговото познаване както в теоретичен така и в практически план. Изведените изводи са направени въз основа българската действителност, като са обобщени показателите за функционирането на банковия надзор. За оценяването на стабилността и надеждността на банковата система са използвани последни данни на развитието в икономически и правен аспект.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек