Банков контрол.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-08-23
Рейтинг:
4.125 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 74 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (100KB)          Html format .Html (48KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

банкова система, кредитен риск, капиталова адекватност, МВФ, БНБ, ликвидност, Валутен борд, изисквания на ЦБ, управление на ликвидност - методи, форми на контрол, търговски банки, лихвен процент.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж. Това е и основната причина все по-често международни и национални надзорни институции да контролират и осигуряват по-добро и ефективно функциониране на банковата система.

Много често подценяването на важността и значимостта на контролните процедури води до нарушаване на финансовата дисциплина в банковата система, а това се отразява негативно върху нормалното функциониране на банковия сектор.

Основната цел на настоящата дипломна работа е да се характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да подържат адекватна платежоспособност.

За изпълнението на тази цел са систематизирани особеностите на банковият сектор, който представлява основните институции, които осъществяват оценката на риска и възвръщаемостта от финансовото посредничество. Те се явяват особено важни за България, разглеждана от позицията на страна преговаряща за присъединявана към Европейския съюз.

Осъществяването на банковия контрол предполага неговото познаване както в теоретичен така и в практически план. Изведените изводи са направени въз основа българската действителност, като са обобщени показателите за функционирането на банковия надзор. За оценяването на стабилността и надеждността на банковата система са използвани последни данни на развитието в икономически и правен аспект.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек