Контрол върху кредитния риск.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-09-04
Рейтинг:
3.5833 1 2 3 4 5
(12 гласа)
Дължина: 80 стр.
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (144KB)          Html format .Html (70KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

възникване и развитие на кредита, кредитен риск - управление и контрол, кредитна политика, контрол върху търговските банки от централната банка.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Всяка икономика би могла да се разглежда като съвкупност от фактори и единици, които функционират във взаимна зависимост, и поради това, ефектът от влиянието на един фактор рефлектира и върху всички останали. Банките и осъществяваната от тях дейност по предоставяне на кредити също са част от тази система. Банките са социални организации, които се създават и функционират върху широка обществена основа. Това е и причината, поради която кредитната сделка засяга не само банката-кредитор и клиента-кредитополучател, а тя е от интерес за широк кръг потребители на банкови услуги, както и за други субекти. Чрез кредитите банките оказват мощно въздействие върху цялата икономика на страната. По време на криза те спомагат за възстановяване на икономическата активност в предприемачите, която е съпроводена с откриване на нови работни места и ангажиране на всички фактори на производството – земя, труд и капитал. Обратно, при бум в производството чрез кредита се повишава търсенето в икономиката, която работи с пълен капацитет и поощрява инфлацията. Поради обстоятелството, че главно чрез кредитирането се регулират икономическите процеси, величината на “създаваните” от банката чрез кредита пари и депозити е от голямо значение за Централната банка /ЦБ/, която като банка на държавата е отговорна за състоянието на паричното обръщение и за осъществяване на контрол върху икономиката.

Кредитите и лихвените проценти, разглеждани като цена на кредита, са важни инструменти, благодарение на които държавата, в лицето на ЦБ, би могла да осъществява контрол върху икономическата активност в страната: косвено, посредством лихвения процент и пряко, чрез установяване на кредитни тавани, минимални задължителни резерви и др. Световната практика е доказала, че само чрез лихвените проценти, т.е. само косвено, не е възможно да се регулират заемните операции. Съществуват случаи, при които и при много по висок лихвен процент търсенето на кредити е голямо. Пряк инструмент за директно влияние върху ликвидността, кредитните отношения и банковата система като цяло, са кредитните тавани, с които на всяка банка се определя пряко, но не индивидуално, таван за кредитиране. Той се определя на база относителен дял на кредитите на търговската банка в общия размер на кредитите към края на предходната година.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек