Банков контрол.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-03-02
Рейтинг:
3.6 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 33 стр.
Специалност: Счетоводство.
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (69KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

обща характеристика и произход на банковия контрол, опитът на Германия и Франция, видове контрол и основни форми на контролни процедури (проверка, ревизия, инспекция, проучване, наблюдение, систематичен, стратегически, предварителен, текущ, последващ контрол), държавен контрол върху банковата дейност, независим финансов одит в банковото дело, анализ на дейността и контрола на ЧПБ “Тексим” АД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Банковият контрол е специфичен и се упражнява като организирана функция в системите на банките. Банков контрол се упражнява и за клиентите на банките (за отпуснати кредити, за доказани източници на парични средства ...), но това не променя неговия характер и цел да усъвършенства банковата система, да оказва съдействие за ефективно провеждане на банковите операции, в т.ч. и кредитните операции.

Темата за банковия контрол е обширна и е обект на отделно изследване и това налага накратко да се спре вниманието на някои особености в организацията и провеждането на специфичните контролни процедури. Необходимо е преди всичко да се определи, че банковият контрол е специфичен и в определен ред организиран процес. От една страна, е организиран като потребност за стабилността на цялата банкова система, независимо дали банките са собственост на държавата или акционери – физически лица. Типичен представител на този вид контрол е банковият надзор.

Втората особеност на банковия контрол се заключва в съвместяването на контролните функции с банковите операции. Контролният процес протича заедно с банковите операции, голяма част от тях имат контролно значение. Поредицата контролируеми признаци са част от технологията на всяка банкова операция и процедура. Изискванията за точно попълване на банковите документи, за счетоводното отразяване на операцията, порядък а за натрупване на текущата информация и т.н. са по същество и контролни процедури, протичат заедно и неразделно един от друг.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 2.91 сек