Вътрешен финансов контрол - одит.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-03-20
Рейтинг:
3.8333 1 2 3 4 5
(12 гласа)
Дължина: 35 стр.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (126KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

държавен вътрешен финансов контрол, агенция за ДВФК, независим финансов одит, същност на одиторския контрол, проучване, документация, доклад за заверка, практика по одитиране на централната банка, инструменти на одита.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Държавният вътрешен финансов контрол е специализиран вид административен контрол, израз на осъществявана от държавни органи изпълнително-разпоредителна дейност. Той е контрол за законосъобразност и целесъобразност. Този контрол се извършва с цел да се прецени законосъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Основна задача на финансовия контрол е предотвратяването, разкриването и възстановяването на вреди.

При упражняването на финансов контрол контролните органи прилагат следните принципи: законност – осъществяване на контролната дейност въз основа на Конституцията, законите и международните договори, по които РБ е страна; независимост при планирането, възлагането, извършването и отчитането на контролната дейност от институциите, органите и лицата, чиято дейност се контролира; обективност и служебно начало – установяване обективно и по инициатива на контролните органи на всички факти и обстоятелства относно контролираната дейност; опазване на служебната тайна – не разгласяване и не предоставяне на информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен когато това е предвидено в закон.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек