Същност и характерни особености на държавния ревизионен финансов контрол.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2004-08-14
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

обхват и задачи на държавния вътрешен финансов контрол, устройство на агенцията и правомощия на органите за ДВФК, понятие, цел и обхват на вътрешния одит, правила и етапи, дейност на сметната палата.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Държавният вътрешен финансов контрол се ръководи и осъществява от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, която действа на базата на закон. Законът за държавния вътрешен финансов контрол урежда обхвата, осъществяването, организацията и правомощията на органите, които го упражняват. Същността на Държавният вътрешен финансов контрол, осъществяван от агенцията, е контрол и върху дейността на физическите и юридическите лица, финансирани със средства от републиканския бюджет и от общинските бюджети, както и по програми на Европейския съюз, по отношение на тези средства. Като закон на изпълнителната власт закона за държавния вътрешен финансов контрол регламентира законосъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност. Основната му цел, е задачата по предотвратяването, разкриването и възстановяването на вреди. При прилагането на ЗДВФК контролните органи се ръководят от следните принципи – законност, обективност и служебно начало, независимост при планирането, възлагането, извършването и отчитането на контролната дейност от институциите, органите и лицата подлежащи на контрол, и опазване на служебната тайна.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек