Нива на управление на ЕС. България и ЕС. Административна реформа

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-05-14
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 43 стр.
Университет: УНСС
Предмет: Евроинтеграция
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (82KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

глобалност, интеграционни процеси, нива на управление на ЕС, търговско-икономическо сътрудничество, Европейска инвестиционна банка, ЕЦБ, Сметна палата, Съд на европейските общности, Икономически и социален комитет, Европейски парламент, Европейска комисия, Европейски съвет

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Често под глобализация се разбират процесите в най-динамично развиващата се през модерната епоха обществена сфера - икономиката. Икономическите дейности, доколкото се свързват с постоянно движение на пари и капитали, с разширяващи се международни пазари, са склонни да преодоляват своята вкорененост в едно или друго ограничено пространство. Затова и те най-лесно се съотнасят с мащабите на цялата планета, с глобуса, от където произтича и понятието "глобализация". Привържениците виждат в разгръщането на икономическата глобализация нови възможности за увеличаване на производството, на общественото богатство и съответно за подобряване на благосъстоянието на отделния индивид. Противниците открояват опасността от още по-голямо поляризиране между бедни и богати страни; опасяват се, че икономическата експанзия води до изтощаване на ресурсите в определени части на света; според тях икономическото господство ще позволи на отделни държави или на групи хора да умножат политическата и военната си мощ и да диктуват условията си на останалия свят.

Глобализацията се свежда и до технологична. Това ще рече, от една страна, повсеместно разпространение на стандартизирана, приложима навсякъде по света техника, а от друга страна – планетарно утвърждаване на новите информационни технологии, обвързващи всички ни в една обща мрежа. В книгата си "Що е глобализация" Улрих Бек предлага красноречив пример за технологична глобализация, който из основи променя насадените от индустриалната епоха представи за единство на работно място и обслужван процес: от 18 ч. нататък информационното обслужване на берлинското летище Тегел се поема "онлайн" от Калифорния, за да се избегне допълнителното заплащане за нощен труд в Германия и за да се използва по-ниското възнаграждение в Калифорния. Така работното място (зад РС-то) се оказва на хиляди километри от процеса, който се управлява, като разликата в часовите зони в случая се явява предимство, а не недостатък.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек