Реформата на публичната администрация

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-09-23
Рейтинг:
3.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 106 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: МИО
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (132KB)          Html format .Html (58KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

публична политика и реформа, български модел, община и общинска структура, бюджетна политика, централизация и децентрализация, нов публичен мениджмънт, обществен избор, Неотейлъризъм, регионална политика, конституционен модел.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Провежданата в България административна реформа има двояка задача: първата е да осигури функционирането на демократичните институции, втората - да подготви прехода към утвърждаване на административната държава.

В настоящото изложение са заложени следните цели:

Първо: да се даде най - обща представа за необходимостта от ускоряване на сближаването на законодателството чрез укрепване на административния капацитет и осигуряване на ефективен мониторинг на тези процеси. Това се свързва със създаването на възможности за икономическо развитие в перспектива, което способства за поемането на цялостния поток от финансови средства по всички настоящи и бъдещи програми на ЕС.

Второ: да се обособи ролята на изграждането на необходимия административен капацитет за ефективното прилагане на новото законодателство.

Трето: да се характеризира изграждането на адекватен административен капацитет, който от своя страна изисква създаването на експертен потенциал и обучение на служителите в администрацията в съответната сфера, за която отговарят.

В първата глава на изложението са описани усилията, полагани в тези отношения, като е разгледана в дълбочина същността на административната реформа в България. По-нататъшното изложение конкретизира широкото навлизане на методите и техниките на съвременния мениджмънт, като е обобщено значението на стратегическото планиране за осъществяването на разглежданата реформа.

В последователността на разработката са разгледани стратегическите алтернативи на реформата на публичната администрация в контекста на присъединяването на България към ЕС. Представеният емпиричен анализ за приложимостта на националния модел и направените анализи са изградени с цел поставянето на българската публична администрация в новите условия и измерването на административния капацитет в тях. За изпълнението на тази цел са използвани основополагащите принципи, приети на световни форуми и залегнали в основни документи на ЕС. Използвани са данни от Националния статистически институт и редица представителни социологически проучвания, въз основа на които са изградени представените оценки и анализи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек