Публична администрация – същност и изисквания

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-05
Рейтинг:
2.7143 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ВАРНА
Специалност: Публична администрация
Предмет: Въведение в публичната администрация
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (51KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

администрация, информационни технологии, административно взаимодействие, конвергенция, Лутър Гулик, публично предприемачество, баланс на интереси, публична администрация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Понятието “публична администрация” може да се дефинира от две гледни точки: от гледна точка на властта и от гледна точка на гражданското общество.

Дефиниция на публичната администрация от гл. т. на властта: публичната администрация е комплекс от административни процеси, административни структури и лица, действащи в официални длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и други нормативни актове, както и действията на органите на властта.
Дефиниция на публичната администрация от гл. т. на гражданското общество: публичната администрация е инструмент за реализация на обществения интерес, в т.ч. финансиране на обществените дейности, административното обслужване на населението, защита на териториалната цялост на държавата, вътрешен ред и сигурност, борба с престъпността, социална защита и др.

От двете дефиниции на публичната администрация можем да видим, че те са взаимно зависими.

Публичната администрация от гл. т. на властта нямаше да бъде необходима, ако нямаше гражданско общество, т.е. административните структури, лица и процеси служат на гражданското общество, следейки за законността в държавата. Органите на властта, заедно със законите и нормативните актове, правят възможно съществуването на законността.

От гл. т. на гражданското общество публичната администрация е инструмент за осигуряване на вътрешен ред, борба с престъпността, социална защита – направления на администрацията, които се ръководят и зависят от съществуващите закони и нормативни актове, които пък са инструмент на публичната администрация от гл. т. на властта.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек