Държавна Администрация. Органи и структури

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-07-01
Рейтинг:
4.25 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 62 стр.
Университет: Нов български университет
Специалност: Публична администрация
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (113KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

нормативна основа на държавната администрация, видове държавни органи, система на държавните органи, оперативна самостоятелност, обвързана компетентност, делегиране на правомощия, Народно събрание, президент, Правителство, Органи на съдебната власт, Органи на местното самоуправление и местната администрация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Администрацията е органическа необходимост за всяка държава. Без нея държавата не може да упражнява своите функции. Държава без администрация няма и не може да има. Тя не може да съществува като такава. Тази значимост на държавната администрация ще се увеличава все повече и повече за в бъдеще и ще се превръща в един от елитните проблеми на 21 век.

Държавната администрация съществува от както съществува и самата държава. Историята на държавата е и историята на нейната администрация.

Може да се отбележи , че корените на администрацията могат да се потърсят още в дълбока древност. През средните векове тя придобива характеристики и белези, които я оформят като особено важна институция на развиващата се държавна власт. Със създаването на министерствата, министрите, парламента, Министерския съвет, а така и с укрепване институцията държавен глава, държавната администрация зае отговорни позиции в държавността. В настояще време, ролята на държавната власт и държавната администрация се превръщат в своеобразни гаранти за държавност.

Това е една от основните причини, обусловили научния интерес към нейните проблеми. Тя все повече и повече попада в полезрението на учени и специалисти. Теорията на държавната администрация все повече заема значим “терен” в научното пространство.

Преди да се започне анализът на нейното съдържание и функции, които изпълнява, е необходимо да се дефинират същностните характеристики и параметри на държавната администрация. И така какво представлява държавната администрация?

Едва ли някой с лека ръка може да даде отговор изчерпателен, реален и най - вече работещ. Това е така, защото една сложна система като държавната администрация трудно може да бъде дефинирана еднозначно. Богатството и сложността на понятието създава проблеми при неговото дефиниране. Преди всичко от особена важност е изясняване на нейния основообразуващ елемент, а именно - администрацията. Известно е, че терминът има латински произход /administratio - ръководене, управление/.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек