Местно самоуправление и местна администрация – понятие и обща характеристика

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-09-11
Рейтинг:
4.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (80KB)          Html format .Html (53KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

местно самоуправление и администрация, изпълнителната власт, Конституция на РБ, участие на гражданите в държавното управление, модел и органи на изпълнителна власт в РБ, Европейската харта за местно самоуправление, общинска администрация, местни органи на държавно управление

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Изпълнителната власт е една от трите власти, олицетворяващи демократичността на държавата. Тя съществува и се налага от две понятия “изпълнителна власт” и “администрация”. Много често между тези две понятия се поставя знак за равенство, което не е винаги така. Конституцията на Република България използва термина “изпълнителна власт” само в чл. 8, когато се обявява принципа за разделение на властите и в чл. 139, според които кметът е орган на изпълнителната власт. В текущото законодателство, например в Закона за местното самоуправление и местната администрация се използва с малки изключения, също терминът “администрация”.

Изпълнителната власт има своя същност, която я разграничава от останалите власти. Съществува схващането, че изпълнителната власт е всичко останало, което не е законодателна и съдебна власт. Но това не е точно така, тъй като има сфера, в която не е нито законодателна, нито съдебна власт, но не е и изцяло изпълнителна власт. Такъв пример може да бъде общинското самоуправление. Тази власт се осъществява не само от административните органи на държавното, съответно на общинско управление (кметът), но се осъществява също и от органите на законодателната и съдебната власт (съдилища, прокуратура, следствени органи). Така според теорията на Монтескьо за разделението на властите, изпълнителната власт установява сигурност, предотвратява нашествия, осигурява мир или война. Но според съвременните учени в сферата на изпълнителната власт се включва грижата за вътрешната и външна безопасност и воденето на външната политика.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек