Възникване, теории и същност на местното самоуправление. Системи на местното самоуправление

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-12-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 60 стр.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (143KB)          Html format .Html (51KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

местно самоуправление, държавно управление, системи на местно самоуправление, демократичност, централизация и децентрализация на местната власт, местна и публична администрация в България, политика

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Местните органи на самоуправление не са йерархически съподчинени на централните държавни органи. Те се ползват с известна автономия по отношение на своите компетенции, на начините за тяхното упражняване и на средствата, необходими за осъществяването им. Автономията на местното самоуправление е израз на съответна степен на независимост от централната държавна власт. Това не означава противопоставяне по отношение на административния център, нито обособяване на автономни местни териториални образувания, извън единната държавна система. В случая се постига съчетаване на общодържавни и местни интереси при обособена форма на тяхното осъществяване, като се дава предимство на местните потребности и се използват подходящи за целта организационни форми.

Властническата сила, правомощията и компетенциите на местните власти имат относителна самостоятелност. Държавата, чрез конституцията и законите, регламентира основните равнища и формите на функционирането й. По същество държавният законодател определя политическата и институционалната същност на местната власт.

Народното събрание определя организацията и компетенциите на общинските съвети и кметовете. Контролните органи могат да упражняват контрол над местните власти, само в предвидените от закона случаи и само по целесъобразност. Това се касае за дейности, които по принцип са обект на държавно управление, но са делегирани за осъществяване от местните органи.

Местните власти действат в съответствие с общите изисквания за държавно управление. Общинската администрация прилага единните за страната административни процедури и подлежи по общия ред на административен и съдебен контрол.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек