Потребителско поведение

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2007-09-14
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Великотърновски университет "СВ. СВ. Кирил и Методий"
Специалност: Финанси
Предмет: Бизнесикономика
Цена:
 (22 лв) 20.90 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.10 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (147KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

потребност, благо, полезност, криви на безразличие, потребителско равновесие, ефект на дохода и ефект на заместването, потребителско поведение в България.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Изходен пункт на формиране на потребителското поведение са потребностите на хората. Под потребности се разбира състояние на неудовлетвореност, от което всеки индивид иска да излезе или състояние на удовлетвореност, която той желае да продължи. Потребностите са исторически и социално обусловени. Те мотивират трудовата активност на хората и посредством нея се стремят да постигнат едно или друго равнище на лично потребление. Стоката е продукт на труда и задоволява определени човешки потребности. Като такава тя притежава две страни - една като продукт, който задоволява определени човешки потребности, и втора - като оценъчно изражение на полезността. Двете страни на стоката се разглеждат по различен начин от двете основни школи. За класиците (А. Смит, Д. Рикардо) двете страни са потребителната стойност и стойност. За неокласиците двете страни са полезност и ценност. Полезността в нейните варианти е основа на потребителското поведение При кардиналния подход се счита, че е възможно да се измери полезността на всяка съставна единица от потребителската кошница. Тази стока получава съответната поредна оценка, оттам и наименованието на подхода- кардинален- “ броен, числов” Кардиналният подход като исторически първи подход за определяне на потребителското поведение крие в себе си редица недостатъци. Най-същественият от тях е трудността при определяне полезността на отделните продукти, тъй като тя се измерва по субективен път. Това значи, че за едно и също нещо субективните преценки могат да варират в широки граници. Това налага към преминаване на ординалния подход (пореден подход). Той се основава на сравнителното измерване на полезността и класифицирането им на по-предпочитани и по-малко предпочитани от съответните групи потребители със сродни вкусове и финансови възможности. Комплексното потребителско поведение се изразява в следните няколко важни насоки: информационно, при избор на продукта, спрямо цената, избор на място, имидж на търговската фирма и др.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек