Пазари и поведение на потребителите

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-10-07
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 17 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (129KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

потребителски и бизнес пазар, решение за покупка, потребности, потребителско поведение при покупка, етапи на процеса на вземане на решение, комплексен анализ, оценка и избор на алтернативи, решение за покупка, агрегиран модел на потребителя, общо икономически фактори

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Фирмите функционират в условията на два основни типа пазари: потребителски и бизнес пазар. В известна степен пазарите си приличат, доколкото на всеки от тях купувачите вземат решение за покупка, за да отговорят на определени потребности. Същевременно те значително се отличават по своята структура, характер на търсенето, а така също и по поведението на потребителите. Предмет на анализа е поведението на крайните потребители.

Категорията потребител се свързва предимно с процеса на потребление.

Това е процес, който включва поредица от частни процеси: избор на стока или услуга, покупка, използване, поддръжка на вещите, ремонт и разпореждане.

В този смисъл категорията потребител е по-обхватна от категорията купувач. Последната се свързва главно с процеса на купуване.

Категориите клиент и потребител са близки, но разликата е в това, че клиентът, това е потребителят на продукцията на дадена компания.
Тази категория описва еднократното или устойчивото взаимодействие на фирмата с тези, които купуват нейната продукция.

Тезата на Ф. Котлър е, че за клиенти може да се говори при изградени по-задълбочени и продължителни взаимоотношения между фирмата и клиентите. Тя е част от неговата концепция за ефективност на съвременните маркетингови взаимоотношения.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек