Стратегии според жизнения цикъл на предприятието

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-06-04
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Стратегическо управление
Предмет: Стопанско управление
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (57KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

жизнен цикъл на предприятието, стратегии на растеж, ограничен растеж, поглъщания и сливания, интеграция, диверсификация, специализация, защитни стратегии, концентриране, вътрешно нарастване, външно нарастване, дезинвестиране

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Стратегиите на растеж обикновено се дефинират в областите продукт / пазар. Под стратегии на растеж се разбират стратегии, които имат за главна цел увеличаване на доходността на капитала и пазарната му стойност. Второто изискване е посочената цел да се постига чрез увеличаване на обема на продажбите въз основа на подобрени или нови продукти, разширени или нови пазари или чрез комбинация от тези средства. От тези позиции стратегиите на растеж могат да се класифицират в три групи:

В първата група се включват стратегии, основани на по-пълното използване на потенциала на сегашните продукти и пазари на фирмата, т.е. интензифицирането на използването им. Към стратегията за интензивен растеж се отнасят стратегията за увеличаване на продажбите на сегашните пазари, стратегия на развитие на продуктите и стратегия на развитие на пазарите. Първата стратегия е увеличаване на пазарния дял чрез използване на различни маркетингови средства: стимулиране на сегашните клиенти към повторни и следващи покупки; отнемане на клиенти от конкуренти чрез ниски цени и реклама; привличане на клиенти, които досега не са купували такъв продукт, но имат същия демографски профил като досегашните купувачи.

Втората стратегия се свежда до увеличаване на продажбите въз основа на подобрени и/или нови продукти, но за сегашните пазари на фирмата. Подобренията на продуктите обикновено се състоят в добавяне на нови функции или характеристики на продукта и в разширяване на гамата на продуктите. Успешното прилагане на тази стратегия зависи както от иновационните способности на предприятието, така и от прогнозите за търсенето на пазара. Ако обемът на пазара се запазва или се намалява, продажбите могат да се увеличат чрез отнемане на пазарен дял от конкурентите.

Стратегията на развитие на пазарите се състои в увеличаване продажбите на сегашните продукти на ниви пазари чрез географско разширяване на пазара, насочване на продукта към нови сегменти от ползватели или използване на нови канали за разпределение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек