Функции на съвременната държава

Вид: есе
Прибавен: 2008-07-10
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 8 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (48KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

функции и задачи на съвременната държава, видове функции – консервативна, либерална, социалдемократична, комунистическа

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото, като възниква в резултат на общественото разделение на труда, появата на частната собственост и на класите. Чрез система от държавни и контролни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения). Това в най-общи рамки е стандартното определение, давано за държава, както и в най-общ аспект за функциите й. От тук обаче спрямо конкретиката на правна, икономическа, обществена или политическа държавна функционалност, определенията за ролята на държавата са разнопосочни с оглед най-пълното обхващане функциите и значението на държавата като вид общност и организация.

Именно от това определение следва и икономическото и правно измерване и конкретизиране функциите на държавата, които са предопределяни от социалната й същност и задачи, както и от нейните основни направления на дейност по разрешаване на тези задачи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек