Конкурентност на преходните икономики

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-12-18
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 17 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (27 лв) 25.65 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.35 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (55KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

конкурентност но преходните икономики, страни в преход, пазарна реформа, конкурентни пазари, чуждестранни инвестиции, социалистически държави, страни от Централна и Източна Европа (СЦИЕ)

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Обстоятелството, че при обществената социалистическа собственост познавателният процес се разпростира в рамките на цялото стопанство, дава възможност за най-пълно опознаване и предвиждане на развитието на икономическите процеси. Оттук следва, че в случая за разлика от положението при капитализма трябва да е изключена вероятността реализирането на икономическите закономерности в практиката да изпреварва научното им предвиждане. Досегашният опит на социалистическите страни обаче показва, че това още далеч не е така. Тъкмо обратното, в много и дори в повечето случаи основни икономически процеси и явления стават обект на научно обяснение чак след като са получили пълно изявяване в практиката. Особено фрапиращ в това отношение е въпросът за стоково-паричните отношения и присъщите им форми на конкуренция.

Въздържаност се проявяваше при утвърждаването на тези отношения и стопанската конкуренция в социалистическата практика поради страха, че ако се признае техния обективен характер, ще се узакони наличието на нещо общо със стоково-паричната форма на функциониране на производствените отношения, а оттам и със стопанската конкуренция при капитализма. От така създаващата се ненормална практика на функциониране на социалистическите производствени отношения се преминаваше към изработване на още по-неиздържана икономическа теория за социалистическите стоково-парични отношения и стопанската конкуренция.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек