Влияние на икономическия растеж на България върху доходите и цените на недвижимите имоти

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-01-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 70 стр.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (162KB)          Html format .Html (58KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономически растеж, макроикономическо развитие, БВП, инфлация, валутен борд, фискална политика, пазарен потенциал, пазар на труда, инвестиции в България, характеристика на пазара на недвижими имоти в Европа и България, жилищна инфраструктура в България, доход на домакинствата

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Икономическото развитие предполага провеждането на икономическа политика, чрез която държавата, като основен субект реализира основните цели на общественото икономическо развитие. Ефективната икономическа политика предполага наблюдаването, регистрирането и измерването на икономическите процеси и тяхното количествено и качествено измерване. Това става с помощта на система от икономически показатели.

Икономическата макросреда формира покупателната сила населението в зависимост от текущия доход, цените, спестяванията, кредитите. Ето защо важно значение за икономическия растеж имат показателите за това равнище: брутен вътрешен продукт, процент на безработица, бюджетен дифицит и др.

Икономическият растеж по своята същност представлява постигането на устойчиво и стабилно развитие на дадена икономика, в зависимост от наличието на национални ресурси и степента на тяхното използване, т.е. равнището на тяхната заетост, в т.ч. от заетостта на труда и безработицата.

В икономическата теория традиционното разбиране за икономически растеж се свързва с елементите на простата производствена функция: суровини, труд и капитал.

Най-общо казано в икономическата теория се разглеждат производствени фактори за икономически растеж. Това са: човешки труд, капитал, земя, енергия, суровини и др.

Капиталът, състоящ се от всички средства за производство е твърде обемно понятие, защото освен физическия капитал (земя, сгради, магазини, инсталации, транспорт, които практически остават и след производствения процес), включва и човешкият капитал (професионални знания и умения на работниците, тяхното ниво на компетентност и здраве). Последната съставка на капитала е тясно свързана с работната сила и не може да се отдели от нея.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек