Динамика на икономическия растеж в България за периода 1997-2007 г.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-01-29
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 17 стр.
Университет: Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
Предмет: Обща икономическа теория
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (65KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономически растеж, банкова криза, военни разходи, външна търговия на България, чуждестранни инвестиции, връзка между икономическия растеж и бедността

Частично (кратко) резюме на темата

Предпоставки за икономически просперитет са инвестициите в инфраструктурата, в човешкия фактор и в опазването на околната среда.

Привличането на преки чуждестранни инвестиции в българската икономика е необходимо, за да се увеличи капиталовата наличност и да се ускори процесът на структурно и технологично преустройство.
Анализът на чуждестранни инвестиции показва не съвсем благоприятна структура. Инвестира се предимно в дейности от сферата на услугите, в които доходността е висока. Страни с особено малък дял инвестиции в света имат значителен дял от инвестициите у нас /над 60% от общия размер – за периода 1992-2004 г./.

Според вида на инвестициите – за приватизация и за създаване на нови обекти плюс разширение, съотношенията не са съвсем благоприятни. През периода 1992-2000 г. въпреки ниските цени на приватизираните обекти инвестициите за приватизация са преобладавали – 63,2% от общия размер чуждестранни инвестиции. След 2000 г. съотношението се изменя, като за периода 2001-2004 г. инвестициите за нови обекти и разширение съставляват 73% от общите преки чуждестранни инвестиции.

В инвестиционната политика трябва да намери решение и проблемът за отношението към местните инвеститори. Повечето от домашните фирми са средни и малки по размер с ограничени финансови ресурси, недостатъчен опит, без утвърден престиж и място на международните пазари.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек