Икономически растеж и безработица в периода на преход (1990 г. – 2002 г.)

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-09
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 68 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (666KB)     Rar format .Rar (159KB)     Html format .Html (605KB)

Ключови думи и изрази:

икономически преход, безработица, преход, инвестиции, приватизация, работна заплата, инфлация, брутен вътрешен продукт, икономически растеж, брутна продукция, пазарна продукция, междинно потребление, производствен метод, метод на доходите, метод на разходите за крайно ползване, потребителска кошница, географски обхват, точки на наблюдение, регистрирани цени, импутирани цени, национална цена, индекс, множествена регресияq еднофакторен модел, многофакторен модел, инверсен модел, корелационен коефициент,

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Въведение
От дълго време в макроикономическата теория се разглежда въпроса за брутния вътрешен продукт и темповете на неговото нарастване.
Или казано по друг начин теорията за икономическия растеж се отнася до нарастването на потенциалния БВП в дълъг период от време. Анализът на икономическия растеж включва факторите, които водят към увеличаване на потенциалното съвкупно производство.

Анализът на избраната проблематика ще бъде осъществен със статистическия инструментариум, и по-конкретно чрез прилагането на регресионен анализ.
Целта, която се преследва с разработването на настоящата тема е измерването на икономическия растеж и изследване влиянието на факторите, под влиянието на които се изменя периода на преход които различните теоретични подходи към него, темпът на нарастване, БДС, отраслова структура, приватизационен процес в България, значение и ролята за икономиките в преход и частност в нашата страна. Изследванията и опитът на други страни могат да бъдат полезни в откриването на силните и слабите страни на тази специфична форма на финансиране, присъстваща отскоро в българската практика.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.4 сек