Анализ, прогнозиране и планиране в потребителна кооперация "Балкан"

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-06-19
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 107 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (73KB)          Html format .Html (51KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

кооперация, финансов анализ; търговска фирма, планиране и прогнозиране; финансови показатели; основен капитал, материално-техническа база, корелационен анализ; фирмено счетоводство; кооперативно развитие; елементи на фирмената стратегия; оптимизиране структура на основния капитал; елементи на строежа.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основната цел на настоящата дипломна работа е да бъде отразена ефективността на основния капитал в потребителна кооперация „Балкан”. Реализирането на тази цел е възможно по пътя на последователно решаване на няколко задачи. Те са:

1.Теоритично разглеждане на въпросите за ефективността на основния капитал.

2.Анализ на ефективността на основния капитал в ПК ”Балкан”.

3.Насоки за усъвършенстване на ефективността на основния капитал с които да може да се съобрази ръководството на кооперацията през следващия период.

Със следващото изложение ще се опитам да реша тези задачи, да вникна в проблемите и да потърся начини за тяхното разрешаване.

Организирането и осъществяването на всяка стопанска дейност в кооперацията изисква наличието на определени условия - материално веществени обекти и парични средства. По този начин се осигуряват условия за нормално протичане на производствения процес или на реализацията на стоките. Кооперацията придобива цялата съвкупност от материални и нематериални обекти като авансира определена стойност, със свой състав и структура - капитала на кооперацията.

Капиталът на кооперацията се формира от различни източници, част от тях са в самата кооперация, а други са външни за нея, но средствата, които се включват в капитала от тези източници се използват като собствени. На тази основа кооперацията формира значителна част от капитала си влаган в стопанските и финансовите дейности.

В настоящата разработка е разгледан основния капитал на кооперацията и възможностите за неговото развитие.

Изяснени са насоките на влагане на основния капитал и подобряване използването му в кооперацията. Умелото използване на отделните източници създава и определена структура на капитала по отношение на собствен и зает капитал. Това е икономическо условие за постигане на по-добро използване на авансираната стойност- общо и в отделните и превъплъщения в процеса на осъществяване на стопанските дейности. Финансово стабилизираните кооперации могат да използват значителна част от печалбата си за формиране на капитал свързан с инвестиции и на тази основа да осигуряват ускорено развитие на стопанските си дейности. А това позволява на тези кооперации да разширят обхвата на пазара, в който реализират резултатите от своята дейност и да увеличат печалбата си.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек