Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз "Мирекс Авто" ООД

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-09-15
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 70 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (115KB)          Html format .Html (85KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

бизнес план на фирма, капиталово бюджетиране, финансов план, финансов планер, показатели за ликвидност, рентабилност, капиталово адекватност; възвращаемост на инвестицията, банков кредит, ефективност на бизнесплана, прогнозен баланс, отчетност на финансовите показатели, погасителен план, отчет за паричните потоци, перспективи за финансова стабилност, автосервиз, финансов отчет.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Инвестиционният бизнесплан предопределя в голяма степен успеха на фирмата, тъй като от неговото качество зависи получаването на желаното финансиране. Ето защо е необходимо предприемачите да изграждат и придобиват умения в тази насока. Добре да познават правилните процедури и действия, свързани с разработването, изпълнението и оценката на проектите.

Този проект се прави с конкретна цел – убеждаване на външни за фирмата лица или институции в перспективността на начинанието ни за ефективно използване на техните ресурси. Това внася известни особености както в съдържанието, така също и в оформянето на плановия документ.

Написването на бизнесплан изисква задълбочена аналитична работа.
Какво е особеното при привличане на външни средства? Целта на бизнесплана за инвестиции е да се спечели доверието на кредитори или инвеститори. Следователно, трябва така да се изложи текущото състояние и бъдещото развитие на фирмата, че да бъдат убедени бъдещите и партньори в рентабилността на начинанието. Това в никакъв случай, не означава че трябва да се преувеличават бъдещите финансови резултати. Напротив бизнеспланът трябва да бъде напълно обективен. Безпристрастно да се посочват пазарните възможности и ясно да се откроят конкурентните предимства.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек