Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-15
Рейтинг:
3.2 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 46 стр.
Университет: Пловдивски университет
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (87KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инвестиции, инвестиционен процес, перпетюитет, анюитет, доходност, възвръщаемост, финансиране, дисконтиране, парични потоци, икономическа целесъобразност.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се осигури постигането на желаните резултати и да се избегнат нежеланите последици.

В настоящето изложение са заложени следните цели:

Първо: да се даде методологията за разработване на инвестиционен проект. Разглеждат се етапите, през които минава осъществяването на даден инвестиционен проект и основните изисквания на всеки етап, за изпълнението на които трябва да се обърне внимание.

Второ: да се изтъкне необходимостта от инвестиране в нови продукти. Инвестирането в нови продукти се разглежда като начин за излизане на нови пазари (с нови) по-високи цели.

Трето: да се придаде практически оттенък, като се пречупи пред призмата на българската действителност.

В първата част на изложението е характеризиран инвестиционния процес, като са представени условията и етапите, през които премина разработването на инвестиционен бизнес проект. Конкретизирани са методите за икономическия анализ и оценката на различните алтернативи.

Във втората част е приложен инвестиционен бизнес проект за закупуване на ново оборудване за създаване на нов процент.
Направените анализи са изградени с цел поставянето на българската икономика в новите условия и измерването на нейната конкурентоспособност в тях. За изпълнението на тази цел са използвани данни от Националния статистически институт, въз основа на които са изградени представените прогнози, оценки и анализи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек