Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс. Основополагащи принципи.“

Вид: казус
Прибавен: 2012-10-11
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Нов български университет
Предмет: Икономически теории
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (113KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Джон Кейнс, обща теория на заетостта, пределна производителност на труда, ефективно търсене и предлагане, потребление, инвестиции, спестявания, инвестиции, мултипликатор, капитал

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение
1. Цели и задачи на общата теория. Критика на класическите постулати.
2. Принципът на ефективното търсене. Определяне на факторите на ефективното търсене и предлагане. Моделът на Кейнс накратко. От какво се определя равнището на заетост, от гледна точка на Кейнс и от гледна точка на класиците.
Моделът на Кейнс
3. Спестявания и инвестиции. Фактори определящи инвестициите и спестяванията.
4. Функция на потреблението и нейните характеристики. Мултипликатор. Има ли особености мултипликатора в бедно и богато общество
5. Роля на психологическите фактори в теорията на Кейнс
Заключение
Използвана литература и източници

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек