Маркетингово изследване на конкретна потребителска стока

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-08-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 68 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (204KB)          Html format .Html (44KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетинг на потребителска стока, продуктова политика, ценова политика, дистрибуционни канали, маркетингови ориентири, комуникационна политика, маркетингова стратегия, винарска индустрия, интегрирани маркетингови комуникации

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основната цел на дипломната работа е да се представи значимостта на маркетинговата политика: перспективната ориентация на фирмата, дефинирането на нейния целеви пазар, постигането на маркетинговите й цели на целевия пазар, разработката на маркетинговия микс за постигане на трайни конкурентни предимства и подпомагане на практикуващите мениджъри в усилията им да използват своите средства за оползотворяване на установените пазарни шансове.

Теоретическите основи са подкрепени с практически пример за реално действаща фирма за производство на вино в България.
Задачите в дипломната работа са непосредствено свързани с главната цел, а именно да определим възможностите на успешната пазарна реализация в конкретна фирма спрямо пазарните възможности и ограничения, както и постигането на по-висока конкурентно способност и ефективност. Търси се връзката с общата маркетингова стратегия и другите елементи на маркетинг микса (продукт, цена, пласмент).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек