Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на фирма СПЕКТЪР ЕООД – Пловдив

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-10-05
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 62 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Цена:
 (85 лв) 68.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (120KB)          Html format .Html (94KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

стратегическо управление, цели, фирмена стратегия, подходи, методи, политика, маркетинг, анализ, среда, Портър, SWOT, матрица на Бостънската консултантска група, характеристика на продукта, цена, дистрибуция, комуникация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В света се извършват глобални промени от политически, икономически, финансов, социален, военен и друг характер, които ще имат съдбоносно значение за бъдещето на цялото човечество.

България в началото на ХХI век продължава да се сблъсква със сериозни и значими проблеми, свързани със социално-икономическото развитие. Те касаят ускоряването на икономическия растеж, плащането на дълговете, загубването на пазарите, намаляването на износа, ниската конкурентоспособност, съкращаването на производството, ограничаването на доходите, повишаването на безработицата, увеличаването на бедността, намаляването на населението, засилването на емиграцията, нарастването на престъпността и др.

През годините на прехода брутният продукт се е съкратил повече от 2,4 пъти, а обемът на износа - над 3,5 пъти. Неблагоприятна е неговата структура, тъй като преобладават стоките с ниска добавена стойност. Търговският дефицит през 2000 г. надхвърля 1,6 млрд. долара. Числеността на населението в края на столетието е спаднала с около 10% в сравнение с 1988 г. Част от тези тенденции, макар и в по-малки размери, продължават и днес.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек