Капиталовите и дълговите инструменти в консолидирания отчет на MGM MIRAGE

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-07-26
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 32 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Счетоводство на капиталовите дружества
Цена:
 (28 лв) 26.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.40 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (68KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

капиталови инструменти, акции (обратно изкупуване, метод на осчетоводяване, емисия, дивиденти), компенсации базирани на акции, опции, инструменти на дългово финансиране (облигации, кредити), лихвени кредитни програми, показатели отразяващи финансовото състояние на компанията (печалбата на една акция, разводнен доход на акция), счетоводния имуществен еквивалент на една акция (Equity per share)

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

MGM MIRAGE е компания създадена в щата Делауер през 1986 г. През Декември месец 2005 година, приблизително 56% от акциите в обръщение се притежават от Trancida corporation, базирана в щата Невада и изцяло притежавана от Kirk Kerkorian. MGM е компания от холдингов тип и чрез изцяло притежавани дейности притежава и управлява казина и курорти. На 25 Април 2005 година компанията завърши сливане с Mandalay resort group.
........
Предприятието използва обикновени акции с номинална стойност 0.01$. MGM Mirage има обявен уставен капитал – 600 000 000 акции. От тях са емитирани към текущия период 357 262 405 и 347 147 868 към предходния период на стойност 3 573 хил. долара за текущия период и 3 471 хил. долара за предходния. В обръщение са 285 089 516 акции през текущия период и 280 739 868 през предходния период. Предприятието е възприело подхода на обявяване на символичен номинал, като се изхожда от позицията да не се подвеждат потребителите на финансови отчети относно реалния имуществен еквивалент на една акция, както и да се предотврати възможността акциите да бъдат продавани под номинална стойност. Това се доказва от перото в баланса Capital in excess per value( Превишение на емисионната стойност над номиналната) от което се вижда, че емисионната стойност е значително по-висока от номиналната. Стойностите на това перо са: 2 586 587 хил. долара за текущия период и 2 346 339 хил. долара за предходния период. Прави впечатление, че дружеството има голям брой изкупени собствени акции, които са посочени като коректив на собствения капитал в баланса. Техните стойности са:

За текущия период 72 192 889 броя акции на стойност – 1338394 хил. долара

За предходния период 66 408 000 броя акции на стойност – 1110551 хил. долара

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек