Сравнителен анализ между МСС 16, МСС 17, МСС 18, МСС 28, МСС 34 и съответните Национални счетоводни стандарти

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-08-01
Рейтинг:
4.2 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 27 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Международни стандарти за финансови отчети
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (49KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Международни счетоводни стандарти, НСС, дълготрайни материални активи, бизнескомбинации, справедлива стойност, лизинг, амортизация, приходи, инвестиции, собствен капитал, междинен финансов отчет

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Счетоводен стандарт 18 е почти изцяло хармонизиран с Международен счетоводен стандарт 18, като единствената разлика е третирането на приходи от излишъци на активи, отписани задължения, глоби, неустойки и от ценови разлики по липси и начети, регламентирани в Приложението към НСС 18.

Основната цел и в двата стандарта е чрез периодични оценки за резултатите от дейността на предприятието да се осигурят потребителите на финансовите отчети с актуална информация за инвестиции и кредити, на основата на която да се прогнозират целогодишните резултати.

Все пак КМСС поощрява публично търгуваните предприятия да предоставят междинни финансови отчети, изработени според принципите на признаване, измерване и представяне, изложени в МСС 34.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек