Счетоводни регистри и техника на счетоводните записвания. Същност и видове счетоводни регистри. Грешки при счетоводните записвания

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-11-21
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Счетоводство и контрол
Цена:
 (50 лв) 45.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.00 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (86KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и видове счетоводни регистри, техника на счетоводните записвания, Закон за счетоводството, счетоводни статии, синтетично и аналитично счетоводно отчитане, двойно записване по счетоводните сметки, система на счетоводните сметки, модели счетоводни сметки, грешки при счетоводните записвания

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Текущото отчитане на стопанските операции в системата на счетоводните сметки се извършва в съответствие с принципа за документалната обоснованост въз основа на предварително съставени счетоводни документи. Това се постига чрез счетоводния способ документиране. Чрез този способ, от една страна, се удостоверява, а, от друга, се регистрира съдържанието на стопанските операции по място, време на възникване и отговорни изпълнители. От една страна, документирането отразява логико-познавателен процес, тъй като всеки познавателен процес започва с наблюдаване на обекта и описателното му възприемане, т.е. до неговото първично отразяване. От друга страна, документирането е способ с техническо предназначение, тъй като чрез него се осъществяват операциите по събирането, съхраняването и систематизирането на първичната информация.

Документите са материални носители на счетоводна информация, писмени свидетелства, доказателства за извършените стопански операции. в някои документи се съдържат и нареждания или разрешения за извършване на стопански операции. Те могат да бъдат хартиени носители във вид на специални книжни бланки, оформени в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове – Закона за счетоводството, примерния национален сметкоплан и счетоводните стандарти. За счетоводни документи се считат и получените в или издадени от предприятието носители на информация чрез фотокопирна техника, телефаксна апаратура и други технически средства, оформени с подписите на лицата, които са ги изпратили или получили.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек