Маркетинг микс в туризма на примера на хотел "Олимп" - КК Боровец.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-09-27
Рейтинг:
3.375 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 72 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономика на туризма
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (45KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

конкурентоспособност, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, пакет от туристически услуги, всичко включено в цената, конкурентни предимства, хотелска индустрия, туристопоток, хотел; туроператор, агенции за туризъм, туристически справочник, позициониране, планински туризъм.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Като управленска наука, маркетингът еволюира през периода на своето създаване. В основата на маркетинговата концепция стои принципа за суверенитета на потенциалните туристи. Това намира място и в редица рекламни кампании на водещи фирми на туристическия пазар. Туристите имат свои нужди и потребности, които очакват да бъдат задоволени от туристическите фирми, туроператори и агенции. За да се доставят на пазара необходимите услуги, от които се нуждаят туристите, маркентолозите и специалистите се нуждаят от непрекъсната актуална информация за потребностите, предпочитанията, желанията на потенциалните клиенти. Набирането на такъв вид надеждна и актуална информация за развитие пазара на планинския туризъм става посредством редовното провеждане на маркетингови изследвания и добре организираната маркетингова информационна система.

Бизнес – средата на планинските туристически пазари се променя бързо, което кара редица туристически фирми занимаващи се с планински туризъм да извършват маркетингови изследвания. Обикновено фирмите прибягват до систематично събиране на данни, записване и анализ на данните, отнасящи се до възникнал проблем. Под проблем се разбира противоречието между желано и действително състояние.

За туристическите фирми, които предлагат продуктите си в курорта Боровец в това число хотел “Олимп”, става все по ясно, че за да оцелеят и вървят напред, при непрекъснато засилващата се международна конкуренция е необходимо непрекъснато наблюдение и анализиране на конкурентната микро- и макросреда. Това маже да се постигне, чрез системни маркетингови изследвания и маркетинговите информационни системи.

Като част от планинския курорт Боровец и част от планинския туристически пазар, хотел “Олимп” се нуждае от качествена първична и вторична информация, за да оцени положението си на пазара, да анализира политиката си, да открие и най-скритите желания на потенциалните клиенти, които биха ги довели до прага на хотела, да открие слабите и силни страни на конкурентите, да намери верният път към повишаване на имиджа си, да увеличи рекламата и каналите за реализация, за да бъде предпочитано място за отдих и туризъм не само през зимните месеци, но и през летните. Подобна информация, управленският екип на хотела може да намери, чрез провеждане на маркетингово изследване, което ще доведе за правилното стратегическо или тактическо ориентиране на хотела.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек