Същност на мотивацията. Мотивационни теории и модели.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-05-02
Рейтинг:
3.625 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (35KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мотивационни модели, бихейвиоризъм, теория на Маслоу - йерархия на потребностите, ЕRG (existence-relatedness-growth) теория - Алдерфер, теория на МакЛеланд - мотивация от постиженията, двуфакторна теория - Херцберг, теория на очакването - Виктор Вруум, теория за равновесието - Стейси Адамс, теория за важността на целите, теории за поддръжката - Скинър, теория за социалното познание - Алберт Бандура.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно. Това е невъзможно да се осъществи практически без прилагане на целенасочени действия за тяхната мотивация. Понятията “мотив" и „мотивация" се използуват толкова често в ежедневното общуване, че ние рядко се замисляме за точното им смислово значение.
Мотивацията е съвкупност от енергетични сили, произтичащи от вътрешни или външни за индивида предпоставки, които предизвикват неговото поведение и определят формата, насоката, интензивността и продължителността на това поведение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек