Договори и договорни отношения между РЗОК и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ - по примера на РЗОК - гр. Търговище.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-04-19
Рейтинг:
2.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 55 стр.
Университет: Медицински университет - гр. Варна
Специалност: Здравен мениджмънт
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (168KB)          Html format .Html (57KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

правна рамка на здравеопазването в Република България (2004г), договорът в сферата на здравеопазването - елементи, предмет, съдържание, страни, видове, условия и ред за сключване, правни последици и отговорности при неизпълнение; качество, контрол и заплащане на медицинската помощ, договори и договорен процес в РЗОК-Търговище - (практическа част), изводи и препоръчки.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Договорни партньори в българското здравеопазване в сферата на задължителното здравно осигуряване са- НЗОК БЛС, ССБ и пациентите. Сключените договорености между тях имат следните цели:

• да се създаде правна гаранция на осигурените лица, че ще получат необходимата им по обем и качество медицинска помощ;

• да се дефинират правно взаимоотношенията между изпълнителите на медицинска помощ, ползващите медицински услуги и осигурителния орган. По този начин се гарантират правата на осигурените лица в качеството им на пациенти на ЛЗ. Може да се каже, че една от непосредствените цели е здравна реформа, ориентирана към пациента с повече права, но с повече индивидуална лична отговорност;

• въвеждане на икономически механизми за регулиране на дейността на изпълнителите на медицинска помощ;

• създаване на условия за постоянно повишаване на качеството на медицинската помощ.

Договорният процес, между НЗОК (РЗОК) и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ е от изключително важно значение, защото в него се поставят условията и редът за оказване на медицинската помощ, както и условията и редът за заплащане. НРД и сключваните в последствие индивидуални договори са документи с които се поемат финансови ангажименти за дълъг период от време в полза на ЗЗОЛ.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек