Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-12-12
Рейтинг:
4.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Варненски свободен университет - "Черноризец храбър"
Предмет: Обща теория на правото
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (22KB)          Html format .Html (20KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

правоспособност, дееспособност, запрещение; деликтоспособност (наказателна, административна, гражданска).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основен белег на правния субект е, че той може да бъде носител на права и задължения, т.е. да притежава права и да се освобождава от задължения. Предпоставка за това е неговата правосубектност.

Физическите лица са отделни човешки личности, отделни граждани, признати от гражданско-правните норми за субекти на права и задължения. Според чл. 1 от Закона за лицата и семействата “всяко лице от момента на своето раждане придобива способността да бъде носител на права и задължения.” Точно това прави обекта способен. Законът свърза правоспособността с всяко живо и жизнеспособно дете (изключение прави чл. 2 от Закона за наследствата, при който правоспособност придобива заченатия при откриване на наследството, ако се е родил жив. Правоспособността се придобива с раждането и се прекратява със смъртта на индивида. За да притежава едно лице възможността самостоятелно да извършва правилни действия, то трябва да притежава и качеството дееспособност. Това качество се придобива при определени условия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек