Използване на деривативни инструменти при управление на лихвения риск: фючърсни, опционни и суапови. Същност, начин на използване, предимства и недостатъци.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-03-24
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 43 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Финанси.
Цена:
 (22 лв) 20.90 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.10 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (67KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

лихвени фючърси, суапи, опции; късо и дълго хеджиране, лихвен риск, предимства и недостатъци.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Лихвеният риск представлява несигурност относно бъдещите равнища на лихвените проценти, т.е. той е опасност от неблагоприятно изменение на тяхното ниво, което би довело до настъпване на негативни промени в лихвените приходи и разходи. Този проблем е от изключителна важност за банките, защото динамиката на лихвените проценти влияе едновременно върху техните активи и пасиви, а от там и върху финансовия резултат от дейността.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек