Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-09-25
Рейтинг:
3.6 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 88 стр.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (80KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

външнотърговски обмен, европейска регламентация, видове валутни курсове, конвертируемост, система за обмен, международно взаимодействие, планова и пазарна икономика, фондова борса, капиталов пазар, капиталов ресурс, финансови пазари и условия, Централна банка, парични краткосрочни пазари, акции и облигации

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Актуалността на темата предопределя в по-голямата се част поставените в дипломната работа задачи и преследваните цели. Задачите в дипломната работа са свързани с анализ в две насоки. Първоначално се цели да се направи теоретичен анализ на общите постановки при прогнозирането на валутните курсове, като са разгледани и основните теории при прогнозирането – технически и фундаментален анализ и свързаните с тях механизми. Теоретичните постановки се простират и до разкриване особеностите на финансовите и в частност на валутните пазари (принципно и в частност за България), както и особеностите на хеджирането на основните валутни рискове. Наблегнато е на основните теоретични възможности за ограничаване на риска при самото прогнозиране на валутните курсове, както и при извършването на реалните сделки на тези пазари в средносрочна и дългосрочна перспектива.

Втора глава е с практическа насоченост и основно се набляга на технически анализ при прогнозирането на валутните курсове в България, изясняване на същността на инвестиционните посредници и в частност на брокерите на ценни книжа и валутните брокери. Направен е и емпиричен анализ и коментар на възможностите за прогнозиране на основните валути при съвременните условия в страната ни (технически и фундаментален анализ), като са избрани няколко основни инвестиционни фонда за сравнение в използваните от тях политики. Описани са няколко основни метода при двете теории, които се използват от българските инвестиционни посредници, като някои от тях са двустранно сравнени с цел да се отличат основните разлики в тези подходи.

Методите на анализ, използвани при прогнозирането на валутните курсове в дипломната работа, са два – технически и фундаментален анализ, като се цели да се анализират проблемите и тенденциите откъм практическа насоченост в съвременните икономически условия, както и се посочат подходящи примери при оперирането на валутния пазар в България с цел най-пълно обхващане на разглежданата проблематика, свързана с начините и възможностите за прогнозиране на валутните курсове (в частност прогнозирането на валутните курсове при Валутен борд и рестриктивна фискална политика от страна на Централната банка в България – БНБ).

Предвид актуалността на темата се използват статии, анализи, коментари и икономическа литература, излязла след 2000-та година. Наблегнато е на последователността от теория и практически анализи, като е направен и нужния коментар. При емпиричният анализ сме използвали данни и коментари от български инвестиционни посредници, за което благодарим на ИП “Карол” АД; ИП “ЕЛАНА” АД; ИП “Булброкърс” АД; ИП “Евромаркет”; ИП “Брокерс груп” АД и ИП “Варчев финанс” АД - Варна, както и на техните управители за предоставените данни и анализи относно търговията на валутния пазар в България.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек