Анализ на стратегията на предприятието чрез нетрадиционни методи и съвременни активни методи

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-10-11
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 59 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (813KB)          Html format .Html (42KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирмена стратегия, стратегически, тактически и ситуационни задачи на фирмата, конкурентна стратегия, SWOT анализ, PEST анализ, матрица продукт – пазар, показатели за ефективност, Z-Score анализ, Z-коефициент, оперативен ливъридж.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Решението на съвкупността от проблеми, с които се сблъсква фирмата, непосредствено след своето създаване могат да бъдат разделени на стратегически, оперативни (тактически) и ситуационни.

Ситуационните задачи застават на преден план веднага след установяване на статуса на юридическото лице, в хода на непосредственото взаимодействие на фирмата с нейните контрагенти, клиенти и конкуренти. За правилната оценка на възникналата ситуация и избора на най-добрите форми на ситуационно поведение учредителите на фирмата, а в последствие и нейните мениджъри са длъжни да се ръководят от деловата стратегия, а така също от обусловените с нейното съдържание дейност на фирмата и алгоритмите на тактическия и ситуационен поведенчески инструментариум.

Успехът на фирмата, особено в началния етап на развитие, зависи от това до каква степен стратегическите задачи на дадената фирма са представени и в нейната тактика, а тактическите задачи – в конкретните модели на ситуацията.

Краткосрочните делови перспективи формират основата на оперативните (тактически) задачи. Към тяхното решаване учредителите на фирмата пристъпват, набелязвайки стратегията и перспективите за дългосрочно развитие. След това, изхождайки от съдържанието на оперативните задачи, фирмата пристъпва към разработване, прогнозиране и моделиране на ситуационните задачи, т.е. започва определянето на съдържанието и алгоритмите на своето собствено поведение в процеса на взаимодействие с конкретни клиенти, контрагенти и конкуренти.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.59 сек