Управление на капиталите на фирма "Калиакра" АД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-08-14
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 41 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Специалност: Финансов мениджмънт
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (240KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

собствен капитал на фирма; краткосрочни капитали; дългосрочни капитали; увеличаване и намаляване на собствения капитал; капиталова структура: наивна теория, традиционна теория, "М и М" теория; оптимизиране на капиталовата структура; методика за оценка на собствения капитал; модел на икономическата печалба

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Съгласно Търговския закон на Република България в основата на всяка фирма, независимо от нейната организационна форма, стои капиталът. Той изпълнява широкоспектърна роля във фирмата: осигурява бизнеса, осигурява фирмената печалба, дава доходи на държавата, стои в основата на рентабилността и др. Всичко това налага участниците във фирменото управление добре да познават и рационално да използват възможностите на капитала в бизнеса. Първата от тях се свежда до размера на капитала и до неговата величина. Прието е, фирмите, според величината на своя капитал, да се обособяват в три групи: малки, средни и големи.

Малките, разглеждани през призмата на техния капитал, имат няколко характеристики. Те се разглеждат и функционират главно от семейни капитали. Държавата облага тези фирми посредством техните доходи. Малките капитали се влагат в традиционните браншове и в нерискови дейности. При тях се съчетават функциите на собствениците и мениджърите. Често явление при малките фирми са фалитите.

Средните фирми са по-устойчиви, мобилни и участват в рискови браншове. Те имат икономическо управление, толерират се от банките, преобладават в световния бизнес. Слабото им място е липсата на достатъчни капитали за финансиране на нововъведения. Тук те са зависими от големите фирми и от научните центрове.

Големите фирми имат достатъчно капитали, които влагат в различни браншове и печелят от това. Финансират научни изследвания и развойна дейност, подпомагат малките и средни фирми чрез осигуряване на поръчки, пазари, техника и т.н. Следователно изборът на величината на капитала е съществен параметър на бизнеса. Финансовите ресурси, както и останалите ресурси, също струват пари, т.е. имат цена.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек