Влияние на капиталовата структура върху стойността на компанията(По примера на "Данон - Сердика" АД)

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-11-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 119 стр.
Университет: СА
Специалност: Финанси
Предмет: Финанси
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (153KB)          Html format .Html (61KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

оптимална капиталова структура, източници на финансиране, ефективност, цена на капитала, финансов ливъридж, оценка и управление на капитала, пазарна стойност, инвестиции, финансова нестабилност, собствен капитал, финансов риск

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата магистърска теза е установяване на зависимостта между капиталовата структура на компанията и нейната пазарна стойност.

Актуалността на избраната тема произтича от факта, че концепцията за максимизиране на стойността на компанията се основава на оценката и ефективното управление на капитала. Мениджмънта трябва да има предвид, че вземайки едно или друго решение в областта на финансиране на инвестиционната дейност, влияе върху стойността на компанията.

Поставената цел определя следните основни задачи, които са предмет на решаване в настоящото изследване:

 Избор на стратегия в областта на финансирането на компанията – трябва да осигурява необходимия обем капиталови ресурси, дългосрочен ръст в стойността на компанията и максимизиране на богатството на акционерите. Избора на конкретни форми на финансиране, в значителна степен е проблем на финансовия мениджър. Компанията се стреми да привлече инвеститори с различна склонност към риска и благосъстояние, като за целта използва разнообразни финансови инструменти.

 Определяне на цената на капитала на компанията – максимизирането на пазарната стойност на компанията е основен приоритет на мениджмънта, който се постига в резултат действието на редица фактори, в частност за сметка на минимизиране цената на всички използвани източници на средства. Освен това, цената на капитала е ключов фактор при анализа на привлекателността на инвестиционните проекти и вземането на управленски решения, относно капиталовложенията на компанията и тяхната рентабилност.

 Определяне на оптималната капиталова структура на компанията – тази комбинация от ценни книжа, която максимизира пазарната й стойност и следователно има най-голяма привлекателност за инвеститорите. Оптималната структура на финансиране и едно умерено съотношение Дълг/ Собствен капитал, позволяват да се минимизира съвкупната цена на инвестирания капитал и да се обезпечат необходимите финансови ресурси, като се запази финансовата гъвкавост на компанията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек