Геоикономика и геополитика на Русия.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-04-13
Рейтинг:
4.3125 1 2 3 4 5
(16 гласа)
Дължина: 32 стр.
Университет: Стопански колеж към УНСС
Специалност: Счетоводство
Предмет: Геоикономика
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (56KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономикогеографско положение и вътрешни предпоставки за развитие на стопанските територии на Русия, размери, природни ресурси, население, транспортни пътища, граници на Русия, икономически и политически отношения със съседни страни, предмет на геополитиката, перспективи в геополитиката на Русия и реални геополитически задачи, световна глобализация.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Икономикогеографско положение – това е положението на обектите в икономическото и социално пространство отнасящи се един към друг, а така също отнасящи се към границите (държавни, административни и др.). Към икономикогеографското положение имат отношение някои природни обекти (не замръзващи морета, плавателни реки, местонаходища на полезни изкопаеми, горски масиви), които са оказвали, оказват или могат за в бъдеще да окажат влияние на функционирането и развитието на изучаваните обществено географски обекти. Особено важно място в политическите (държавни) граници на системата натрупвани в определен исторически период на междудържавни отношения, предизвиква необходимостта от използване на категория политикогеографско (геополитическо положение).

Икономикогеографското положение е сложна система в която влизат няколко взаимосвързани компонента.

Главните компоненти в икономикогеографско положение са :

• Транспортно географско положение, т.е положението между транспортните връзки.

• Промишлено географско – това е положение отнасящо се към източниците на енергия – центровете обработващи промишлеността и научно техническите бази.

• Аграрогеографско – това е относителното съотношение между продоволствените бази и основните центрове на използване на селскостопанската продукция.

• Пазарното – положение относно пазара и реализацията на продукцията.

• Демографското – положение относително концентрацията на населението, трудовите ресурси и научнотехническите кадри

• Рекреационно географско положение относно местата за отдих и туризъм

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.62 сек