Конфликтът като социално явление

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-06-16
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Журналистика
Предмет: Социология
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (92KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

конфликт, предмет и обект на конфликта, структура, етапи и фази, предотвратяване на конфликт, управление на конфликт, методики за разрешаване на конфликтите, преговори

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

1. Характеристика на конфликта

Конфликтът е вечно социално явление, което е характерно за всички общества, култури и народи. Той има универсална природа – присъщ е както на общия човешки социум, така и на всеки отделен индивид. Всяка личност през своя индивидуален житейски път е изправена и въвлечена в множество конфликти с различна интензивност, характер и продължителност.

Конфликтът по своята природа е изключително сложно и многообразно социално явление. Той е форма на проявление на противоречията – универсален и вечен човешки феномен, базиран на динамичното взаимодействие между най-малко две противоборстващи страни, причинен от различни интереси, потребности, цели, ценности, мнения и недостиг на ресурси, в които се използват средства от най-различно естество за достигане на целите и удовлетворяване на интересите, завършващ с победа, поражение, компромис или взаимноприемливо решение.

Конфликтът е вид, степен, форма, острота на проявление на противоречието. Вън от противоречието няма конфликт, а без обект (материален или духовен) няма противоречие. За всеки конфликт си има и причина. Причината за конфликта е това явление, което предопределя неговата поява, последващо развитие и в крайна сметка неговия завършек. В основата на причината на всеки конфликт стои обаче определена осъзната потребност, която се проявява като интерес. Но не всеки интерес води до конфликт между субектите, а само този, който е свързан с удовлетворяването на дефицитни потребности. Формулата за причинността на конфликта може да бъде представена като единна система, съставена от три елемента: субекти, интереси, действия. Интересите се явяват подбудители на активността и действията на субекта. Общото между потребностите и интересите е, че те имат отношение към стремежите на хората и съответстващото им поведение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.58 сек