Икономика на знанието и сектор на социалните услуги

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-03-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Икономически университет – Варна
Цена:
 (32 лв) 30.40 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.60 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (106KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономика на знанието, средно образование, висше образование, сектор на социалните услуги, училища, университети

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В последните десетилетия – с либерализацията на световните пазари, динамичното развитие на новите информационни технологии и бързото нарастване на ресурсите, отделяни за обучение и иновации – знанието се превърна в основен производствен ресурс и критичен фактор за успеха на отделни компании и държави, а "икономика на знанието" стана ключова дума.

От средата на 90-те години на миналия век "знанието" неизбежно присъства в почти всички доклади на международните организации. Срещата на европейските лидери в Лисабон през 2000 г. постави амбициозната цел през следващото десетилетие Европа да стане "най-конкурентната и динамична икономика, базирана на знанието" в света. Всяка година в рамките на Пролетния съвет на държавните ръководители на страните-членки Европейската комисия прави преглед на напредъка към достигането на тази цел и на оставащите предизвикателства. През 1998 г. годишният доклад на Световната банка е посветен на "Знание за развитие". По късно е разработена методология за оценка на знанието и стратегия за създаване на икономика, базирана на знанието в страните-кандидатки за членство в ЕС. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), системно измерва и анализира способността на отделни държави пълноценно да участват в глобалната икономика на знанието.

Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния живот.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.35 сек